Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenia o výruboch

Oznámenia o výruboch
MČ Devínska Nová Ves ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ozmanuje výruby stromov.

  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Janšáková 21 - 1 smrek s obvodom kmeňa 90 cm - C parc, č. 1047/1 DNV 187.3 kB pdf 28.9.2015
Poniklecová 24 - 1 vŕba s obvodom kmeňa 96 cm - na pozemku 735/1 DNV 186.7 kB pdf 30.9.2019
Vápencová 34 - na pozemku registra C parc. č. 478/1 398.1 kB pdf 15.10.2015
Charkovská 12 - 1 borovica - C 315 DNV 189.3 kB pdf 28.10.2015
Na Kaštieli 8 - borovica - 1463 C par. 187.7 kB pdf 3.11.2015
Reming Consult - dreviny v zábere stavby - parc. č. 2835/77, 2847/74, 2847/73, 2334, 3263/1, 2337/11 a 2337/13 196.9 kB pdf 3.11.2015
Pod Lipovým 3 - 2x smrek - pozemok 2127/2 DNV 256.1 kB pdf 11.11.2015
Milana Marečka 20 - 3 sumachy pálkové 254.4 kB pdf 30.11.2015
Slovinec 28 - 2x smrek - C č. 1833 DNV 255.6 kB pdf 4.12.2015
J. Jonáša - 25 stromov - VW Slovakia 189.9 kB pdf 8.1.2015
J. Jonáša - 25 stromov a 400m2 krovín - VW Slovakia 4.76 MB pdf 12.1.2015
12 stromov a 117m2 krovín - parc č. 2339/23 MČ DNV 255.8 kB pdf 10.2.2015
výrub 4 topoľov kanadských - parc. č. 907/12 MČ DNV 255.3 kB pdf 11.2.2016
výrub smreka s obvodom kmeňa 150 cm, rastúceho na pozemku registra C parc. č. 3209 191.7 kB pdf 26.2.2016
1 strom - C parc. č. 455/1 v k.ú. MČ Bratislava DNV 255.5 kB pdf 26.2.2016
1 strom - na pozemku registra C parc. č. 2696/1 Ba DNV 255.4 kB pdf 21.4.2016
1 strom - Na Grbe 1, na pozemku registra C parc. č55/3 v k.ú. MČ Bratislava DNV 256.3 kB pdf 25.4.2016
Výrub 2 smrekov s obvodmi kmeňov 65 cm a 53 cm, rastúcich na pozemku registra C parc. č. 1847 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves 192.4 kB pdf 1.8.2016
Výrub jedného topoľa s obvodom kmeňa 158 cm, rastúceho na pozemku registra C parc. č. 1050 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves 192.1 kB pdf 2.8.2016
Smrek - Jurigovo námestie 7, P.Č. 588/1 Ba - DNV 255.7 kB pdf 25.8.2016
Výrub stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 2810/18, 23, 24, 25, 89, 111, 187, 298, 299, 300 a 325 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves. 256 kB pdf 7.9.2016
Smrek - Jurigovo námestie 7, P.Č. 588/1 Ba - DNV 255.7 kB pdf 25.8.2016
Výrub stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 2810/18, 23, 24, 25, 89, 111, 187, 298, 299, 300 a 325 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves. 256 kB pdf 7.9.2016
Smrek - na pozemku registra C parc. č. 2030 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves 256 kB pdf 7.9.2016
4 stromy a 40m2 kríkov - na pozemkoch registra C parc. č. 2287/14, 2288/113, 228/115 a 2288/117 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves. 344.3 kB pdf 21.9.2016
Výrub jedle - C parc. č. 157/1 v k.ú. MČ 256 kB pdf 3.10.2016
Smrek - na pozemku registra C parc. č. 2056/7 v k.ú. MČ 255.8 kB pdf 19.10.2016
2x smrek (123 a 100cm) - na pozemku registra C parc. č. 604 v k.ú. MČ 275.1 kB pdf 28.10.2016
Výrub smreka s obvodom kmeňa 100 cm - na pozemku registra C parc. č. 2057/2 v k.ú. MČ 275 kB pdf 15.11.2016
15 stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 847/3 a 847/5 v k.ú. MČ 275.2 kB pdf 28.11.2016
11 stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 2288/2 v k.ú. MČ 275.4 kB pdf 5.12.2016
1 strom -na pozemku registra C parc. č. 315 v k.ú. MČ 274.8 kB pdf 6.12.2016
10 stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 124/1 a parc. č. 85 v k.ú. MČ 275.9 kB pdf 15.12.2016
4 smreky - na pozemku registra C parc. č. 512/1 v k.ú. MČ Bratislava Devínska Nová Ves 274.7 kB pdf 7.2.2017
32 stromov a 100m2 krovín - na pozemkoch registra C parc. č. 2779/1, 2784/3, 2784/6, 2785/1 a 2785/3 v k.ú. MČ 276 kB pdf 10.2.2017
2 stromy - na pozemku registra C parc. č. 971/1 v k.ú. MČ 275.1 kB pdf 10.2.2017
1 strom - na pozemku registra C parc. č. 154 v k.ú. MČ 275.1 kB pdf 16.2.2017
1 strom - na pozemku registra C parc. č. 2050 v k.ú. MČ 274.9 kB pdf 16.2.2017
2 stromy - na pozemku registra C parc. č. 1027 v k.ú. MČ 274.9 kB pdf 16.3.2017
výrub 1 ihličnanu s obvodom kmeňa 135 cm-na pozemku registra C parc. č. 1842/2 v k.ú. MČ 275 kB pdf 21.3.2017
2 stromy na pozemku registra C parc. č. 210 v k.ú. MČ 91.5 kB pdf 28.3.2017
1 strom - Pieskovcová 13, na pozemku registra C parc. č. 2057/14 v k.ú. MČ 274.6 kB pdf 7.4.2017
2 stromy - Pod Lipovým na pozemku registra C parc. č. 2137/1 v k.ú. MČ 275.4 kB pdf 11.4.2017
Výrub 1 stromu na parcele 455/1 v k.ú. MČ 275.7 kB pdf 18.4.2017
24 stromov s obvodom väčším ako 40 cm a 8 porastov krovín - register C, parc. č. 2779/27 DNV 248.8 kB pdf 22.6.2017
1 strom a 1 porast krovín s plochou 5,2m2 - parc. č. 2778/220 DNV 258.6 kB pdf 17.7.2017
Výrub 88 stromov s obvodom väčším ako 40 cm a 6 porastov výrub 88 stromov s obvodom väčším ako 40 cm a 6 porastov 174.1 kB pdf 28.7.2017
Výrub 1 stromu s obvodom väčším ako 40 cm (Pinus sylvestris L.) parc. č. 3111 a 3112 173.8 kB pdf 28.7.2017
1 strom - na pozemku registra C, parc. č. 2149/31, v k.ú. 276.8 kB pdf 3.8.2017
Výrub 3 stromov (Picea abies) rastúcich na pozemku registra C, parc. č. 927 190.6 kB pdf 7.8.2017
Smrek obyčajný na pozemku parc. č. 2778/220 v k. ú. Devínska Nová Ves 343.4 kB pdf 11.8.2017
2 stromy s obvodom väčším ako 40 cm - rastúcich na pozemku registra C, parc. č. 124/1 275.7 kB pdf 6.9.2017
Borovica lesná - na pozemku parc. č. 3111 v k. ú. Devínska Nová Ves 415.6 kB pdf 13.9.2017
Obrava zrejmej nesprávnosti č. 13545/1924/2017-LED 303 kB pdf 26.9.2017
Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie - BORY 289.6 kB pdf 28.9.2017
Topoľ Simonov - na pozemku registra C, parc. č. 2565/21, v k.ú. MČ Bratislava - Devínska Nová Ves 276.2 kB pdf 3.10.2017
Vŕba Matsudova - na pozemku registra C, parc. č. 2149/1, v k.ú. MČ Bratislava - Devínska Nová Ves 275.9 kB pdf 3.10.2017
Agát - na pozemku registra C, parc. č. 10/1, v k.ú. MČ Bratislava - Devínska Nová Ves 275.7 kB pdf 4.10.2017
Výrub podľa tabuľky - na pozemku parc. č. 927 v k.ú. DNV 421.3 kB pdf 9.10.2017
Výroby podľa tabuľlky - parc. č. 2779/27 v k. ú. Devínska Nová Ves, druh pozemku vedený na liste vlastníctva č. 5626 ako trvalé trávne porasty 562 kB pdf 9.10.2017
1 borovica - na pozemku registra C, parc. č. 1319, v k.ú. MČ 274.6 kB pdf 11.10.2017
1 smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2060/8 v k. ú. Devínska 275.6 kB pdf 18.10.2017
1 topoľ -na pozemku registra C-KN, parc. č. 2697/1, v k.ú. MČ Bratislava - De 275.7 kB pdf 18.10.2017
Smrek obyčajný - na pozemku registra C, parc. č. 211, v k.ú. MČ Bratislava - Devínska Nová Ves 275.3 kB pdf 20.10.2017
Čerešňa višňová a čerešňa pílkatá - na pozemku registra C, parc. č. 263, v k. ú. MČ 275.3 kB pdf 13.11.2017
Smrek obyčajný - na pozemku registra C, parc. č. 2878/360, v k.ú. MČ 275.7 kB pdf 13.11.2017
Smrek obyčajný - na pozemku registra C, parc. č. 2878/360, v k.ú. MČ 320.1 kB pdf 10.12.2017
Slivka čerešňoplodá, Tuja západná - na pozemku parc. č. 37/1, v k.ú. 506.7 kB pdf 10.12.2017
Acer saccharinu, Cerasus serrulata - na pozemku parc. č. 124/1 v k. ú. 423.2 kB pdf 10.12.2017
20 stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 2785/1 a 2785/3 vo vlastníctve spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s., druh pozemku parc. č. 2785/1 vedený na liste vlastníctva: zastavané plochy a nádvoria, druh pozemku parc. č. 2785/3 vedený na liste vlastníctva: orná pôda 358.6 kB pdf 10.12.2017
4 listnaté stromy - na pozemku registra C, parc. č. 847/31, 847/32 277.8 kB pdf 13.12.2017
gledíčia trojtŕňová - na pozemku registra C, parc. č. 2149/31, v k.ú. MČ 463.8 kB pdf 18.12.2017
Agát biely - na pozemku registra C, parc. č. 10/1 457.8 kB pdf 18.12.2017
vŕba Matsudova - na pozemku registra C, parc. č. 2149/1 390 kB pdf 18.12.2017
Výrub 5 ihličnatých stromov na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 1321, 1322 173.5 kB pdf 27.12.2017
Výrub 5 ihličnatých stromov na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 1321, 1322 281.1 kB pdf 12.1.2018
48 stromov s obvodom väčším ako 40cm - topoľ - na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2565/19, 2565/64, 2565/102, 2565/243, /244, /245, /246, 2565/250, 2565/251, 2565/261, 2565/262, 2565/268, 2565/271, 2565/280, 2565/281, 2565/284, /285, /286, /287, v k. ú. Devínska Nová Ves 275.9 kB pdf 17.1.2018
48 stromov - topoľ - na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2565/19, 2565/64, 2565/102, 2565/243, /244, /245, /246, 2565/250, 2565/251, 2565/261, 2565/262, 2565/268, 2565/271, 2565/280, 2565/281, 2565/284, /285, /286, /287, v k. ú. DNV 307.1 kB pdf 30.1.2018
2 ihličnaté stromy - na pozemku registra C-KN, parc. č. 913, v k. ú. Devínska Nová Ves 275.5 kB pdf 31.1.2018
119 stromov - na pozemkoch registra C, parc. č. 3997/2, 3998/2, 3998/3, 4090, 4091, 4092, 4093 v k. ú. MČ 284.4 kB pdf 2.3.2018
2 stomy čerešňa a gaštan - na pozemku registra C, parc. č. 1108/1, v k. ú. MČ 275.6 kB pdf 2.3.2018
Výrub 49 ks topoľov - na ul. Eisnerova, Poničana, Bukovčana DNV 274.8 kB pdf 16.3.2018
Smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 518/2 v k. ú. Devínska Nová Ves 274.9 kB pdf 23.3.2018
71 stromov a 7 porastov - na pozemkoch registra C, parc. č. 2823/1, 2823/20, 2835/78 v k. ú. MČ Bratislava -Devínska Nová Ves 275.4 kB pdf 23.3.2018
1 borovica lesná - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2565/70 v k. ú. Devínska Nová Ves 276.2 kB pdf 29.3.2018
Smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2565/70 v k. ú. Devínska Nová Ves 275 kB pdf 2.5.2018
Agáty - pozemkoch 1834, 1868/1, 1868/3, 1868/4 v k. ú. Devínska Nová Ves 273.3 kB pdf 2.5.2018
Smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 518/2 v k. ú. Devínska Nová Ves 274.9 kB pdf 2.5.2018
Smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 1972/1 v k. ú. Devínska Nová Ves 274.1 kB pdf 2.5.2018
Smrek obyčajný - na pozemku registra C-KN, parc. č. 5347/34 v k. ú. Devínska Nová Ves 276 kB pdf 2.5.2018
Agát - na pozemku registra C-KN, parc. č. 3/1 (citorín) v k. ú. Devínska Nová Ves 275.9 kB pdf 17.5.2018
Smrek - na pozemku registra C, parc. č. 2644/2 v k. ú. 512.4 kB pdf 21.5.2018
Borovica - na pozemku registra C-KN parc. č. 2565/70 v k. ú. 434.2 kB pdf 21.5.2018
11 stromov - na pozemkoch registra C parc. č. 2784/3, 2779/1, list vlastníctva nezaložený, parcelám zodpovedajú pozemky registra E-KN parc. č. 3108/2, 1-5264, 1-5268, 1-5269 a 1-5270, podľa LV č. 4776 274.9 kB pdf 21.5.2018
4x Borovica čierna - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2310/5 v k. ú. Devínska Nová Ves 277 kB pdf 29.5.2018
1 ihličnatý strom - na pozemku registra C-KN, parc. č. 1205/1 v k. ú. Devínska Nová Ves 274 kB pdf 12.6.2018
1 strom - lipa - na pozemku registra C-KN, parc. č. 1919/10 v k. ú. Záhorská Bystrica 276.2 kB pdf 17.7.2018
2 stromy - gaštan jedlý - na pozemku registra C-KN, parc. č. 480/5 v k. ú. Devínska Nová Ves 276.6 kB pdf 19.7.2018
1x ihličnan, 4x listnaté stromy - na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 3721/1, /2, /4 v k. ú. Devínska Nová Ves 95.1 kB pdf 22.8.2018
11 ovocných stromov (orechy a jablone) s obvodom väčším ako 40 cm, na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 1110/5, 1112/3, 1110/4, 1110/2, 1111/1, 1112/1, 1110/3, podľa LV č. 3587 191 kB pdf 21.9.2018
1 strom - borovica - na pozemku reg. C-KN, parc. č. 347 v k. ú. Devínska Nová Ves. 192 kB pdf 2.10.2018
1 strom - tuja západná - na pozemku registra C-KN, parc. č. 3/1, k.ú. Devínska Nová Ves 192 kB pdf 16.10.2018
1 strom - smrekovec opadavý - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2145/1 v k. ú. Devínska Nová Ves 191.1 kB pdf 26.10.2018
1 ovocný strom - na pozemku registra C-KN, parc. č. 952/1 v k. ú. Devínska Nová Ves (PDF - 195KB) 190.8 kB pdf 3.12.2018
1 ihl. strom - smrekovec opadavý - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2946/1 v k. ú. Devínska Nová Ves 190.9 kB pdf 3.12.2018
1 listnatý strom - na pozemku registra C-KN, parc. č. 1933 v k. ú. Devínska Nová Ves 191.7 kB pdf 3.12.2018
10 topoľov a krovinatého porastu, na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2790/14, 15, 16, 17, v k. ú. Devínska Nová Ves 192.4 kB pdf 3.12.2018
1 ihličnatý strom - na pozemku registra C-KN, parc. č. 2177/2, v k. ú. Devínska Nová Ves 191.8 kB pdf 5.12.2018
1 strom - agát biely - na pozemku registra C-KN, parc. 2878/44 v k. ú. Devínska Nová Ves 192.8 kB pdf 17.12.2018
4x topoľ a 1 vŕba - na pozemkoch registra registra C-KN, parc. č. 1429/3, 1429/5 193.1 kB pdf 17.12.2018
výrub 5 stromov - 3 x javor horský, 1 x duglaska tisolistá, 1 x jedla na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 1917/2, 1919/10 a 1966/6 v k. ú. Záhorská Bystrica. 194.4 kB pdf 25.1.2019
10 agátov a 3 ovocných stromov (orech, višňa marhuľa) na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 3626 190.8 kB pdf 25.1.2019
1 strom - borovica himalájska (Pinus wallichiana Jacks) na pozemku registra C-KN, parc. č. 3014 191.6 kB pdf 4.2.2019
2 stromy - breza previsnutá (Betula pendula Roth) na pozemku registra C-KN, parc. č. 2778/15 196.1 kB pdf 22.2.2019
11 stromov - breza bradavičnatá (Betula verrucosa) na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2778/575, 2778/584, 2778/587, 2778/594, 2778/595, 2778/768 (PDF - 200 KB) 195.6 kB pdf 6.3.2019
1 strom - smrek (Picea) na pozemku registra C-KN, parc. č. 2062/12 191.9 kB pdf 12.3.2019
3 stromy - 1x hruška obyčajná (Pyrus communis), 2x čerešňa vtáčia (Prunus avium), na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 2771/1, 2771/14, 2771/18 196.2 kB pdf 14.3.2019
30 stromov - 1 ks javor horský (Acer pseudoplatanus), 12 ks agát biely (Robinia pseudoacacia), 12 ks topoľ čierny (Populus nigra), 1 ks topoľ čierny „italica“ (Populus nigra Italica), 2 ks topoľ biely (Populus alba), 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), 1 ks orech čierny (Juglans nigra) na pozemk 196.6 kB pdf 14.3.2019
1 strom - javor cukrový (Acer saccharinum) na pozemku registra C-KN, parc. č. 2878/24 279.7 kB pdf 22.3.2019
6 stromov - 1 vŕba biela (Salix alba), 5x topoľ kanadský (Populus canadensis Moench) na pozemku registra C-KN, parc. č. 1429/3, 1429/5. 373.8 kB pdf 25.3.2019
2 stromy - orech kráľovský (Juglans regia) na pozemku registra C-KN, parc. č. 154 193 kB pdf 29.3.2019
1 strom - borovica (Pinus) na pozemku registra C-KN, parc. č. 648/1 192.5 kB pdf 25.3.2019
1 x smrek strieborný a 3 x smrek obyčajný, na pozemku registra C-KN, parc. č. 512/1 192.6 kB pdf 29.4.2019
2 x borovica(Pinus) na pozemku registra C-KN, parc. č. 2715/9 191.7 kB pdf 6.5.2019
7 stromov - 4x agát biely, 1x moruša bila, 1x orech kráľovský, 1x marhuľa na pozemkoch registra C-KN, parc. č. 1869/1 a 1834/1 193.6 kB pdf 13.6.2019
12 stromov - Výrub sa týka pozemkov registra C-KN v k. ú. Devínska Nová Ves 244.6 kB pdf 28.6.2019
Výrub 2 stromov, druh orech kráľovský - na pozemku registra C-KN, parc. č. 1974/1, v k. ú. Devínska Nová Ves 233 kB pdf 28.6.2019
1 strom - topoľ osikový (Populus tremula) na pozemku registra C-KN, parc. č. 2285/56 197.1 kB pdf 20.9.2019
1 strom - Slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera Ehrh.) na pozemku registra C-KN, parc. č. 41/2 192.7 kB pdf 20.9.2019
11 stromov - 7x topoľ (Populus), 1x slivka (Prunus), 1x čerešňa vtáčia (Cerasus avium), 2x jabloň planá (Malus sylvestris Mill), na pozemku registra C-KN, parc. č. 2239/25 193.5 kB pdf 27.9.2019
1 strom smrek (Picea) na pozemku registra C-KN, parc. č. 1376 192.1 kB pdf 30.9.2019

MOM Hradištná 43, Istra Centrum, marec 2021

Najbližší voľný termín: 8.3.2021
Rezervovať termín

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek