Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oprava Eisnerovej ulice

Oprava Eisnerovej ulice
Oprava Eisnerovej ulice od 17. 11. 2020

Dobrý deň,

 

Oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) plánuje od utorku 17. 11. 2020  začať s prácami na Eisnerovej ulici - opravu prepadu a chodníka v MČ Devínska Nová Ves v úseku od kruhového objazdu smer Istrijská ul. .

Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení  je 11. 12. 2020, tento termín sa môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok, alebo iných komplikácií zistených pri samotnej realizácií stavby.

 

·     celkovo sa jedná o opravu cca 1890 m2 chodníka

•    práce tiež zahŕňajú opravu výškového prepadu pri Slovnaft pumpe v smere z 

      mesta

·     dĺžka opravy je cca 950 m

·     oprava spočíva v lokálnej oprave podkladových vrstiev, výmeny poškodených obrubníkov, prídlažby, výškovou úpravou obrubníkov a vývodov IS, opravy prepadu chodníka a vozovky, výmene živičnej vrstvy a debarierizácií priechodov.

 

Realizátor prác: Pavol Šikyňa, MBM

Dopravné značenie zabezpečuje: Pavol Šikyňa

Link na lokáciu:

začiatok úseku: https://goo.gl/maps/JaknJEX8iSKccFQv8

koniec úseku: https://goo.gl/maps/ZGR4JEKiAu96GNKJ9

 

Link na ďalšie aktuálne uzávierky a obmedzenia v Bratislave

https://bratislava.sk/sk/filter/rozkopavky-a-uzavierky

 

Link na aktuálny plán opráv komunikácií v správe mesta

https://bratislava.sk/sk/lepsie-cesty-a-verejne-priestory