Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Modernizácia trate aj pre Devínsku Novú Ves

Modernizácia trate aj pre Devínsku Novú Ves
Zmodernizovanú železničnú trať bude mať Záhorie až po štátnu hranicu s Českou republikou. Dotýka sa to aj úseku, ktorý prechádza našou mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves.

Vďaka realizácii projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ a jeho spolufinancovaniu z „Nástroja na prepájanie Európy (CEF) zamerané na dopravnú infraštruktúru“ sa zvýši prevádzková rýchlosť vlakov do 200 km/h. Na úseku Devínska Nová Ves – Devínske Jazero sa plánuje najvyššia rýchlosť 160km/h. Dôležitou novinkou je nielen odstránenie úrovňových križovatiek, ale aj nový vizuál staníc a príslušných informačných systémov, zavedenie najmodernejších bezpečnostných systémov (ETCS L2) a implementácia európskeho systému riadenia jazdy vlakov (ERTMS).

V týchto dňoch podpísali Železnice Slovenskej republiky zmluvu s budúcim zhotoviteľom, taliansko-slovenským združením stavebných firiem. Stavebné práce sú naplánované na obdobie mierne presahujúce 3 roky.

Tento úsek trate sa stane v rámci slovenského úseku súčasťou koridoru Orient/východné Stredomorie IV. Paneurópskeho železničného koridoru, siete TEN-T Core a bude participovať na dohodách AGC a AGTC (Koridor železničnej nákladnej dopravy RFC 7).

Bratislavský samosprávny kraj sa v rámci Plánu udržateľnej mobility dlhodobo angažuje za posilnenie koľajovej dopravy ako alternatívy na reálne riešenie dopravných zápch. (ec)

(Zdroj: www.bratislavskykraj.sk)