RSS Devínska Nová Ves http://devinskanovaves.sk RSS kanál obce Devínska Nová Ves sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Upracme Slovensko v Devínskej Novej Vsi http://devinskanovaves.sk/sprava/14000/n 14000 Vydarená aktivita hodná opakovania. http://devinskanovaves.sk/data/news/devinskanovaves.sk/2020/img_20200919_131843_25ad38_sm.jpg Monitoring vrecového zberu triedeného odpadu http://devinskanovaves.sk/sprava/13977/n 13977 Oslovili sme troch obyvateľov rodinných domov, ktorých sme zastihli v rámci monitoringu pri vynášaní vriec v piatok 18. 9. 2020 o 7.00 h ráno http://devinskanovaves.sk/data/news/devinskanovaves.sk/2020/hmh6621_763699_sm.jpg Stretnutie obyvateľov so starostom http://devinskanovaves.sk/sprava/13302/n 13302 Stretnutie obyvateľov so starostom a predstaviteľmi mestskej časti  http://devinskanovaves.sk/data/news/devinskanovaves.sk/2020/hmh6661_927f10_sm.jpg Sčítanie obyvateľov, domov a bytov http://devinskanovaves.sk/sprava/13975/n 13975 Počas letných mesiacov pokračovala 1. fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SODB 2021, ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. http://devinskanovaves.sk/data/news/devinskanovaves.sk/2020/sobd_2021_261c11_sm.jpg Farmárske trhy v Devínskej Novej Vsi http://devinskanovaves.sk/sprava/13969/n 13969 V Devínskej Novej Vsi sa bude konať prvý Farmársky trh, na ktorom budete mať možnosť zakúpiť si kvalitné slovenské potraviny priamo od slovenských farmárov a výrobcov.   http://devinskanovaves.sk/data/news/devinskanovaves.sk/2020/verzia_3_farmarske_trhy_e0137d_sm.jpg Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia http://devinskanovaves.sk/sprava/13958/n 13958 Opatrenia s účinnosťou od 18. septembra 2020  http://devinskanovaves.sk/data/news/devinskanovaves.sk/2020/infekcia-virus-epidemia-ruska_8a6143_sm.jpg Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok http://devinskanovaves.sk/sprava/13905/n 13905 Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov http://devinskanovaves.sk/data/news/devinskanovaves.sk/2020/jed-odpad-toxicke_81f4b8_sm.jpg Svadobné fotenie na Vyhliadkovej veži Devínska Kobyla http://devinskanovaves.sk/sprava/13898/n 13898 Rozhovor s autorom fotografií, svadobným fotografom Marekom Zelinom http://devinskanovaves.sk/data/news/devinskanovaves.sk/2020/sima_ondrej_727_d414d3_sm.jpg Športujem rád a bezpečne http://devinskanovaves.sk/sprava/13879/n 13879 Kolektív hasičskej mládeže pri Dobrovoľnom hasičskom zbore Bratislava-Devínska Nová Ves, o. z., (DHZ BA-DNV) slávnostne ukončil školský rok 2019/20 počas stretnutia 29. augusta. http://devinskanovaves.sk/data/news/devinskanovaves.sk/2020/whatsapp_image_2020-09-04_at_174047_ecf7a6_sm.jpg Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19 platné od 14. 9. 2020 http://devinskanovaves.sk/sprava/13871/n 13871 O p a t r e n i e  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava pri ohrození verejného zdravia http://devinskanovaves.sk/data/news/devinskanovaves.sk/2020/dav-infekcia-virus_534110_sm.jpg