Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dotácie na stravu a školské pomôcky UPSVaR

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Dotácie na stravu od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa poskytujú pre všetky oprávnené deti, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu, ktoré sú zriadené našou mestskou časťou. Bez ohľadu na miesto bydliska dieťaťa.

Patria sem materská škola M. Marečka, materská škola P. Horova, základná škola I. Bukovčana, základná škola P. Horova.

Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie jedného jedla (obed) v materskej a v základnej škole. Poskytuje sa za každý deň, počas ktorého bolo dieťa v materskej alebo základnej škole a odobralo stravu. Dotácie na stravu sa poskytujú preddavkovo mesačne, v sume najviac 1€ na jeden stravovací deň.

Nárok na dotácie máte, ak ste poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi alebo ak patríte medzi rodiny, ktoré nemajú nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ale zároveň priemerný mesačný príjem Vašej domácnosti (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje za posledných 6 mesiacov životné minimum.

 

Potrebné doklady, ak ste poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi:

  1. rozhodnutie alebo potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdzujúce, že aktuálne poberáte dávku v hmotnej núdzi a
  2. potvrdenie o návšteve školy/škôlky Vášho dieťaťa.

 

Potrebné doklady ak patríte medzi rodiny, ktoré nemajú nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ale zároveň priemerný mesačný príjem Vašej domácnosti (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje za posledných 6 mesiacov životné minimum:

  1. Vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasíte so zaradením Vášho dieťaťa do zoznamu
  2. Formulár na posúdenie príjmu
  3. doklady preukazujúce Váš príjem za posledných 6 mesiacov,
  4. rodné listy detí, a
  5. ďalšie doklady, ktorými preukážete oprávnenosť žiadosti a výšku príjmov napr. podaný návrh na súd o rozvod, o výživné, podaný návrh na exekúciu za neplatenie výživného, apod.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Táto dotácia sa poskytuje pre oprávnené deti, ktoré majú tiež nárok na dotáciu na stravu. Poskytujú sa na úhradu školských potrieb, ktorými sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.

Dotácia sa poskytuje dvakrát do roka - na 1. a 2. polrok v hodnote 16,60 za 1 polrok na jedno oprávnené dieťa.

Nárok na dotácie máte, ak ste poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi alebo ak patríte medzi rodiny, ktoré nemajú nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ale zároveň priemerný mesačný príjem Vašej domácnosti (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje za posledných 6 mesiacov životné minimum.

O tejto dotácií je možné sa tiež informovať na miestnom úrade Devínska Nová Ves, referát sociálnych vecí

  • Mgr. Miriam Nagyová, tel. č. 02/60 20 14 16,
  • Mgr. Andrea Juráčková,

ktoré Vám presne vysvetlia, ako treba postupovať pri podávaní žiadosti.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Vyhlasenie_rodicov 140.3 kB pdf 14.10.2019
formular_dotacie 406.1 kB pdf 8.9.2020

Rezervácia termínu úkonu na miestnom úrade

Najbližší voľný termín: 15.4.2021
Rezervovať termín

MOM Hradištná 43, Istra Centrum, apríl 2021

Najbližší voľný termín: 15.4.2021
Rezervovať termín

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek