Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Starosta

RP1_0013-Edit_2048px
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dárius  Krajčír
starosta (2018-2022)

Starosta

  • je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok,
  • je zároveň i štatutárnym orgánom mestskej časti,
  • je volený na obdobie štyroch rokov,
  • starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách na štvorročné obdobie.
Úradným miestom starostu je "Vila Košťálová"
kontakt: 02/60201444
e.mail.:  starosta@mudnv.sk
 
Starostu zastupuje jeho zástupca, ktorého poveruje zastupovaním starosta z radov poslancov miestneho zastupiteľstva. Zástupca starostu je z titulu svojej funkcie členom miestnej rady.