Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kalendár udalostí

Marec 2021

Komisia sociálna, bytová a zdravotná
15. marec 2021

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky
30. marec 2021

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Apríl 2021

Komisia výstavby, životného prostredia
7. apríl 2021

Komisia výstavby, životného prostredia

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly
12. apríl 2021

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

Miestna rada
14. apríl 2021

Miestna rada

Miesto: zasadačka miestneho úradu
Miestne zastupiteľstvo
21. apríl 2021

Miestne zastupiteľstvo

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
28. apríl 2021

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

Máj 2021

Komisia sociálna, bytová a zdravotná
10. máj 2021

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Komisia športu a kultúry
24. máj 2021

Komisia športu a kultúry

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky
25. máj 2021

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Jún 2021

Komisia výstavby, životného prostredia
2. jún 2021

Komisia výstavby, životného prostredia

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly
7. jún 2021

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly