Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kalendár udalostí

September 2020

Farmárske trhy
26. september 2020

Farmárske trhy

Miesto: parkovisko OC Glavica (Eisnerova 64)

Chcete si vychutnať pravú a jedinečnú chuť potravín? Radi vyskúšate miestne, regionálne výrobky? Chcete tradičné slovenské potraviny výživnejšie? Máte chuť nakúpiť za reálnu cenu skutočnú kvalitu? Požadujete čerstvé a kvalitné potraviny? Chcete vedieť viac o tom, čo kupujete? Nie je Vám ľahostajný osud miestnych farmárov, slovenských výrobcov? Konečne máte takú možnosť aj v Devínskej Novej Vsi v sobotu 26.09. od 8:00 do 14:00 na parkovisku OC Glavica (Eisnerova 64)

Záhorácky expres
26. september 2020

Záhorácky expres

Miesto: Zohor, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves

Občianske združenie Veterány.EU v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., obcami Zohor, Vysoká pri Morave a Záhorská Ves a Miestnou akčnou skupinou Dolné Záhorie pripravuje na sobotu 26. septembra 2020 mimoriadne jazdy súpravou motorových vozňov 813+913 "Bageta" po železničnej trati Zohor - Záhorská Ves na ktorej je od decembra minulého roka pravidelná osobná doprava zastavená. Súčasťou akcie bude aj sprievodný program, ktorý si pre cestujúcich pripravila miestna samospráva. 

Október 2020

III. tanečný večer Bratislava Hot Serenaders
9. október 2020

III. tanečný večer Bratislava Hot Serenaders

Miesto: Istra Centrum

Celý večer vám do tanca aj na počúvanie bude hrať jedinečný orchester Bratislava Hot Serenaders. Čakajú vás kurzy dobových tancov s lektormi z B-Swingu, ako aj ich exhibičné vystúpenie. Viac info na: www.serenaders.sk Vstupenky v sieti ticketportal.sk Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves   Zmena programu vyhradená!

Komisia športu a kultúry
14. október 2020

Komisia športu a kultúry

Zber triedeného odpadu z rodinných domov ZONA A
16. október 2020

Zber triedeného odpadu z rodinných domov ZONA A

Zóna A Ulica 1. mája, Bridlicová, Delená, Eisnerova, Charkovská, Kosatcová, Na grbe, Na hriadkach, Na mýte, Na skale, Na vyhliadke, Námestie 6. apríla, Novoveská, Pavla Horova, Pieskovcová, Pod Glavicou, Pod Lipovým, Pod Srdcom, Podhorská, Prímoravská, Samova, Slovinec, Spádová, Štefana Králika, Vápenka, Waitov lom, Zavadilova, Želiarska

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok
17. október 2020

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Miesto: Istrijská ul., pred bývalou požiarnou zbrojnicou

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK   pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.   dňa 17.10.2020 v čase od 8.00 do 10.00 na Istrijskej ul. pri starej požiarnej zbrojnici   za nasledovných podmienok Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky   Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.   Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)               Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632. Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna. Bratislava, jeseň 2020

Mesiac úcty k starším
18. október 2020

Mesiac úcty k starším

Miesto: Istra Centrum

- umelecký program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším - v programe vystúpi Dychová hudba ZÁHORIENKA, legenda moravskej dychovky Jiří Helán a ľudový rozprávač  Vstup: voľný Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves Zmena programu vyhradená!

Zber triedeného odpadu z rodinných domov ZONA B
19. október 2020

Zber triedeného odpadu z rodinných domov ZONA B

Zóna B Bleduľová, Brežná, Bršlenová, Bystrická, Devínske jazero, Ílová, Istrijská, Jána Jonáša, Janšákova, Jasencová , Kremencová, Ľubovníková, Magnezitová, Mečíková, Mlynská, Na kaštieli, Opletalova, Poniklecová, Pri Rochu, Tehelňa, Tehliarska, Vápencová, Záhradná, Záveterná

Komisia výstavby, životného prostredia
21. október 2020

Komisia výstavby, životného prostredia

Lampionáda
22. október 2020

Lampionáda

Miesto: Nádvorie knižnice

- program pre deti pred jesennými prázdninami - súťaž o najkrajší tekvicový svetlonos, registrácia svetlonosov od 18.00 do 18.30 h na nádvorí miestnej knižnice - o 19.00 h vyhodnotenie tekvicových svetlonosov a lampiónový sprievod Miesto: Nádvorie knižnice, Istrijská 6, Devínska Nová Ves Zmena programu vyhradená!

Koncert Tamburašského orchestra
24. október 2020

Koncert Tamburašského orchestra

Miesto: Istra Centrum

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves   Zmena programu vyhradená!

Fedor z krajiny Mala
25. október 2020

Fedor z krajiny Mala

Miesto: Istra Centrum

Detská divadelná scéna, účinkuje divadlo Na hojdačke Vstupné: 2 € Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves Zmena programu vyhradená!